Systema, w wymiarze cywilnym, daje prócz zwiększonej pewności siebie sporo pozytywnych aspektów zdrowotnych:

  • pozwala pozbyć się napięć,
  • usprawnia cały aparat ruchu,
  • likwiduje problemy z zasypianiem,
  • zwiększa wydolność układu odpornościowego.

Jeżeli pozwolimy sobie prawidłowo trenować, poprawimy swój nastrój, umiejętność koncentracji, zdrowie i wydajność.

NAGŁÓWEK 2: SYSTEMA POSZUKUJE HARMONII I ŚRODKA RÓWNOWAGI

Osiągnięcie ich w sztuce walki jest możliwe pod warunkiem odrzucenia skrajnych stanów umysłu. Jednym z nich jest działanie lub jego brak w permanentnym stresie. Drugim stanem jest reakcja w silnym gniewie i agresji.

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji działanie wynika z poziomu instynktu. Oczywiście, może ono przynieść zamierzony efekt. Będzie to jednak efekt leżący poza naszą kontrolą.

Mechanizm całkowitego poddania się sytuacji, w której stres przyjmuje nad nami kontrolę, może prowadzić do pozostania biernym obserwatorem rozwoju wydarzeń lub reakcji niewspółmiernie nasilonej w odniesieniu do zdarzenia, które miało miejsce.

Dla przykładu podczas silnego wzburzenia możemy pozbawić kogoś życia. Tymczasem wystarczyłoby:

  • uderzenie w punkt witalny,
  • wytrącenie z równowagi, bądź
  • chwyt obezwładniający.

Brak kontroli w takich sytuacjach może wywołać m.in. problemy prawne, wynikające z przekroczenia obrony koniecznej oraz poczucie winy, wynikające ze złamania naszych zasad etyczno-moralnych.

Świadome działanie natomiast może przywrócić ład, bez konsekwencji dla każdej ze stron konfliktu.

NAGŁÓWEK 3: CIAŁO PODĄŻA ZA UMYSŁEM

Aby osiągnąć równowagę podczas nieprzewidzianych sytuacji, trzeba przede wszystkim odpowiednio “nastroić” umysł, a pożądane reakcje fizyczne podążą za nim.

Kluczem do zrównoważonego działania jest sprzężenie ruchów ciała (postawa, poziom napięcia mięśni, sposób poruszania się) z oddechem. Ważne są także koncentracja i uważności umysłu. Dlatego w praktyce zastosowanie systemy to połączenie technik walki z odpowiednim oddychaniem.

Reakcja obronna powinna być świadomą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Trenując sztuki walki w ten sposób, pozbywamy się napięć zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Emocje są wytwarzane bowiem na wiele sposobów, zarówno przez psychikę, jak i przez ciało.

NAGŁÓWEK 3: ŚWIADOMY ODRUCH RATUJE Z OPRESJI

Zastąpienie instynktów, automatyzmów i nieodpowiednich wzorców zachowań świadomym i w pełni akceptowalnym przez ciało odruchem, dostosowanym do potrzeb zdarzenia, jest podstawowym zamierzeniem Systemy. Ulega wówczas zmianie postrzeganie możliwości własnego ciała i psychiki.

Wiedząc, jak silnie zaburzone są niektóre nasze przyzwyczajenia lub też zaprogramowane wizje dotyczące sztuk walki, trzeba całkowicie skupić się na kierunkach zamierzonych działań, utrzymując jasność umysłu.

Trening powadzi do wyeliminowania niewłaściwych reakcji organizmu oraz do powolnego rozwinięcia tych właściwych. Gdy właściwe reakcje zostaną utrwalone, na dalszym etapie wystarczy użycie naszego ciała i zmysłów oraz siły psychicznej do odczuwania zamiarów i woli napastnika.

Wiele ukształtowanych form reakcji instynktownej zamyka przed nami różne drzwi i trzeba świadomie je otworzyć na nowo, aby dzięki koncentracji i uwadze wejść na inny poziom.

NAGŁÓWEK 3: WALCZ ODDECHEM

Częścią treningu fizycznego jest nauka świadomego oddechu. Oddech jest tak podstawową funkcją organizmu, że na co dzień nie zwracamy na niego uwagi. A to właśnie on mówi nam o zachodzących procesach emocjonalnych i psychicznych w ciele, np. niepokój powoduje szybkie i płytkie oddychanie, prowadzące do wzrostu poziomu kwasu mlekowego we krwi, który generuje jeszcze głębszy wzrost napięcia.

Prócz znaczenia czysto fizjologicznego, oddech ma ogromne znaczenie w podnoszeniu koncentracji. Wiadomo, że aktorzy czy muzycy przed wyjściem na scenę wykonują serię głębokich oddechów w celu opanowania tremy, to samo tyczy się żołnierzy przed akcją.

Systema uczy wypracowania nawyku głębokiego oddychania brzusznego, by uspokoić ciało i myśli, tak, by stało się to naszym naturalnym odruchem w każdej sytuacji. Jeżeli tenże oddech świadomie połączymy z uderzeniem, to okaże się, że wyzwolimy dodatkowe, drzemiące i nieuświadomione w nas siły.

Większość osób siłę uderzenia kojarzy wyłącznie ze zwiększoną agresją i szybkością. Wiele razy obserwowałem zdziwienie adeptów, którzy odkrywali zmianę jakości uderzenia przy zastosowaniu odpowiedniej techniki oddychania i koncentracji na celu.

NAGŁÓWEK 3: MASZ WPŁYW NA SIŁĘ CIOSU

Następnym elementem unikalności Systemy jest umiejętność niwelowania impetu przyjmowanego uderzenia albo wprost jego unikania.

Osiąga się to dzięki odpowiednio wyćwiczonemu systemowi poruszania się i przyjmowania ciosów.

Adept Systemy zachowuje się jak trzcina, która może poruszać się i wyginać na wszystkie strony, a jednak nie można jej złamać, ponieważ za każdym razem powraca do pozycji wyjściowej. Częściowo można to porównać do ruchów tai-chi lub aikido, jednak to tylko wizualny odbiór, który nie rezonuje z prawidłowym odbiorem Systemy.

Kontra w Systemie jest wypadkową działań przeciwnika, wynikającą nie tylko z pamięciowego opanowania zestawu technik (uderzeń, kopnięć, podcięć itd.), lecz również z zewnętrznego odczucia intencji ataku, czyli połączenie wachlarzu technicznego z intuicją.

NAGŁÓWEK 3: SYSTEMA NAUCZY ZASAD, NIE TECHNIK

Trzeba mieć na uwadze, że zasady Systemy są proste, jednak opanowanie ich jest dość trudne, ponieważ trzeba przebudować umysł do nowych sposobów myślenia i działania.

Dlatego Systema nie uczy technik – choć są one niezbędnym elementem w procesie nauczania – lecz zasad.

WordPress › Błąd

W witrynie wystąpił błąd krytyczny.

Dowiedz się więcej o debugowaniu WordPressa.